Over Stichting Historisch Brandweermaterieel Woerden?

Wat bieden wij

Het gebruik maken van de van der Ploeg autospuit voor festiviteiten, bruiloften, schoolfeesten en optochten.

Het verstrekken van informatie en fotokopieën uit het archief, en het geven van presentaties over het verleden van de Woerdense brandweer.

Kosten

Voor het gebruikmaken van de van der Ploegautospuit of het geven van demonstraties of presentaties en beschikbaar stellen van foto’s of films zal een redelijke vergoeding worden gevraagd, dit komt ten goede aan het onderhoud van het historisch brandweermaterieel.

Geachte lezer,

Hierbij willen wij u graag een toelichting geven op het ontstaan en de doelstelling van onze ”Stichting Historisch Brandweermaterieel Woerden”.

In 1971 is begonnen met het aanleggen van een archief over het verleden van de Woerdense brandweer, tijdens het archiveren is vast komen te staan dat de brandweervereniging op 21 augustus 1921 is opgericht.

De historie gaat echter veel verder terug, in het archief bevindt zich een ledenlijst vanaf 1818 tot 1890 van commandanten, opperbrandmeesters, onder brandmeesters en secretarissen.

Verder bevinden zich de authentieke handgeschreven notulen van het Brand College van 1849 t.m. 1940 zich in het archief. In 1981 is ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan door dhr. L. Driendijk i.s.m. met de archivaris van de brandweer een boek verschenen die mede dankzij sponsoring kon worden uitgebracht, ook tijdens het 75 jarig jubileum is mede door sponsoring een boek uitgegeven. Mede gezien de belangstelling en interesse van de Woerdense bevolking voor de historie van de Woerdense brandweer was en is er de wens om via een website de historie te tonen. Door het overgaan van het gemeentelijk korps naar regionale brandweer en later naar de veiligheid regio Utrecht is daar echter niets van gekomen echter de wens is gebleven om een website te maken om de historie openbaar te maken.

Een andere wens was en is om de Van der Ploeg autospuit als brandweererfgoed te behouden en het gebruik voor evenementen zoals optochten, trouwerijen, St. Nicolaas en schoolfeesten en demonstraties te continueren, dit is echter alleen mogelijk als de inmiddels 88-jarige autospuit grondig wordt gereviseerd, hiervoor is echter veel geld nodig en kan niet worden betaald van de € 1000,– die de gemeente Woerden jaarlijks voor onderhoud en het archief beschikbaar stelt.

Om het mogelijk te maken om het brandweerarchief openbaar te maken en de van der Ploeg autospuit te reviseren en weer in te zetten bij festiviteiten, demonstraties enz. is de stichting Historisch Brandweermaterieel Woerden opgericht.

De stichting historisch brandweermaterieel is opgericht op 15 december 2016 en bestaat geheel uit vrijwilligers, het doel van de stichting is het behouden, onderhouden van historisch brandweermaterieel uit de gemeente Woerden.

De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit giften, donaties en sponsering (zie lijst van sponsoren).

Ingeschreven KvK 67488684    Bank RABO rek. NL05RABO0315254815

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur van de “Stichting Historisch Brandweermaterieel Woerden”

Ons materieel

De stichting heeft o.a. een z.g. emmerspuit uit midden 1700 en het beheer over een van der Ploeg autospuit uit 1929. Verder beschikt de stichting over diverse voorwerpen uit het verleden zoals de eerste portofoon, de eerste mobilofoon en piepers maar ook diverse onderscheidingstekens enz.

Ouwe brandweerauto WoerdenBekijk al ons materieel

Ons archief

Het archief dat bestaat uit een uitgebreide verzameling van handgeschreven ledenlijsten waaronder een ledenlijst vanaf 1818, handgeschreven notulen van 1849 t/m 1945. Ook zijn in het archief diverse gemeentelijke verordeningen, brandvoorschriften en A.P.V. ’s uit het verleden aanwezig.

Verder bestaat het archief uit ongeveer 175 ordners die allemaal betrekking hebben op het verleden van de Woerdense brandweer, zoals oude correspondentie, ledenlijsten, brandrapporten, facturen, menukaarten van o.a. Dubbele Sleutel, hotel Ruijs, hotel Neuf enz.

Ook een grote verzameling krantenknipsels en foto’s uit het verleden, de verzameling loopt vanaf midden 1850 tot het jaar 2000. Wel bezit de stichting ongeveer 5000 digitale foto’s van branden en hulpverleningen vanaf 2000.

Bekijk ons gehele archief
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

Onze sponsoren